BUDŻET OBYWATELSKI PŁOCKA 2018 - GŁOSOWANIE

6 października w Galerii Wisła, w godzinach 9:00-18:00, na specjalnym stanowisku Urzędu Miasta mieszkańcy Płocka będą mogli zagłosować na projekty zgłoszone w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Przewidywana kwota środków przeznaczonych na obecną edycję BOP wynosi 5 mln zł. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Płocka, zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta, który najpóźniej do ostatniego dnia głosowania ukończył 16 lat. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając maksymalnie dwa głosy: na jeden projekt z listy ogólnomiejskiej i na jeden projekt z listy osiedlowej. Każdemu wybranemu projektowi zostanie przyporządkowany jeden głos. Głosować można na projekt z dowolnego osiedla, niezależnie od miejsca zamieszkania. Głosować można osobiście w wyznaczonych punktach (Galeria Wisła jest jednym z punktów), wysyłając SMS oraz poprzez stronę www.mojemiasto.plock.eu