EKOROWER - rozdanie nagród i wystawa prac

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku i Galeria Wisła zapraszają na rozdanie nagród w konkursie EKOROWER oraz na wystawę zwycięskich projektów. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o. aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej społeczności lokalnej. Poza podstawową działalnością w branży gospodarowania odpadami, angażuje się również w projekty szerzące wiedzę i dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska i ekologii. W ostatnim czasie Przedsiębiorstwo przeprowadziło dwa konkursy – „EKOROWER” oraz „Segregujesz Świat Ratujesz” współfinansowane w formie dotacji ze środków WFOŚIGW, które miały na celu zaaktywizować dzieci i młodzież zarówno z Płocka, jak z terenu powiatu płockiego. Zainteresowanie konkursami przeszło najśmielsze oczekiwania Organizatorów, w szczególności projektem „EKOROWER”.

„Uczestnictwo dzieci i młodzieży w konkursie plastycznym  pn. „EKO-ROWER” pozwoliło im poszerzyć wiedzę z zakresu segregacji odpadów oraz wprowadzić nawyk selektywnej zbiórki. Propagowanie postaw proekologicznych oraz zachęcanie do działań pro środowiskowych od najmłodszego pokolenia daje możliwość przenoszenia pozytywnych zachowań na starsze pokolenia. Udział w konkursie pozwolił także na tworzenie trwałych nawyków ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Inicjatywa ta pozwoliła na popularyzację ekologicznego i zdrowego stylu życia oraz zachęciła do troski o otaczające środowisko.” - mówi pomysłodawczyni konkursu Katarzyna Jakubowska, wiceprezes PGO w Płocku.

Konkurs „EKOROWER” polegał na stworzeniu, w maksymalnie 5 osobowych grupach, modelu roweru dziecięcego z surowców wtórnych oraz tworzyw naturalnych. W konkursie wzięło udział ponad 300 dzieci z 20 szkół, zgłaszając blisko 100 prac.

„Każdy ekorower to unikatowe dzieło, okupione ogromem pracy. Zaskakująca kreatywność, dokładność odwzorowania prawdziwego roweru oraz staranność wykonania prac zmotywowała nas do pokazania ich jak najszerszemu gronu odbiorców.” – informuje Agata Sosnowska, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku – „Dlatego też, we współpracy z Galerią Handlową Wisła, organizujemy wystawę ekorowerów, połączoną z wręczeniem nagród zwycięzcom.”

Rozdanie nagród odbędzie się 18 listopada, o godz. 12:00 na pierwszym piętrze Galerii Wisła. Rozdaniu nagród będą towarzyszyły warsztaty recyklingowe, podczas których dzieci będą mogły m.in. malować ekotorby oraz tworzyć recyklingowe zakładki do książek. Wystawę pokonkursową złożoną ze zwycięskich prac będzie można oglądać w Galerii Wisła do 25 listopada.