Targi Nieruchomości: plan szkoleń

Sobota - 13 maja

Godzina 11.00
I. Budowa domu. Formalności przed budową i o jej zakończeniu - krok po kroku

- jak wygląda cały proces inwestycyjny?
- formalności po zakończeniu budowy - zawiadomienie i pozwolenie na użytkowanie

Godzina 12.30
II. Media w działce

- warunki przyłączenia sieci elektrycznej do działki
- zasady budowy przyłącza wodociągowego
- informacje o sposobie przyłączenia i warunkach budowy przyłącza kanalizacyjnego
- zasady postępowania przy ubieganiu się o doprowadzenie gazu z sieci
- orientacyjne koszty doprowadzenia do działki sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej

Godzina 14.00
III. Umowa o robotę budowlaną

- co można negocjować w treści umowy?
- na jakie klauzule niedozwolone należy uważać, podpisując umowę z wykonawcą?
- czy umowy zawarte ustnie, a nie na piśmie są ważne i co zrobić, gdy wykonawca nie chce podpisać umowy?

Godzina 16.00-18.00
Porady prawne

Godzina 18.00
V. Kupno mieszkania

- zakup z rynku wtórnego
- zakup od developera
- formalności i koszty

Niedziela - 14 maja

Godzina 14.00
I. Zanim kupisz działkę

- jakie dokumenty które trzeba koniecznie zobaczyć przed kupnem działki budowlanej?
- kiedy możliwe jest uzyskanie warunków zabudowy?
- jak sprawdzić czy budowa zaplanowana na sąsiednich posesjach nie utrudni zabudowy naszej działki?

Godzina 15.00
II. Kierowanie budową / nadzór

- jak ustalić wynagrodzenie za kierowanie budową i pełnienie nadzoru?
- za co odpowiadają kierownik budowy i inspektor nadzoru?
- czego można od nich żądać?

Godzina 16.00-18.00
Porady prawne

Godzina 18.00
IV. Budowa domu. Formalności przed budową i o jej zakończeniu - krok po kroku

- jak wygląda cały proces inwestycyjny
- formalności po zakończeniu budowy – zawiadomienie i pozwolenie na użytkowanie