Zbieramy nakrętki dla Lenki

Po tym, jak udało się nam pomóc w zakupie wózka dla Kacperka Ruchniewicza, kamizelki oscylacyjnej dla Julianka Dymianowskiego, a ostatnio wózka dla Tomka Ossowskiego nie przestajemy pomagać! Aktualnie rozpoczynamy zbiórkę na Lenkę Tuzińską.

Lenka urodziła się 25 listopada 2006 roku z wrodzoną wadą serca. Na skutek niedotlenienia, do którego doszło podczas operacji, Lenka nie rozwija się jak inne dzieci. Uwielbia chodzić ale niestety nie radzi sobie z tym samodzielnie. Dla niej szansą na poznawanie i odkrywanie świata jest specjalne urządzenie NF Walker, który umożliwi jej samodzielne chodzenie. Koszt takiego urządzenia to 29 000 PLN.

Aby uzbierać tę kwotę, która przerasta możliwości rodziców Lenki prowadzimy akcję zbierania plastikowych nakrętek w Galeriach należących do Caelum Development. Galeria Askana przyłącza się do akcji prosząc Państwa o dalsze aktywne zbieranie nakrętek. Dzięki Państwa zaangażowaniu każdy z Państwa będzie miał swój udział w samodzielnym kroku Lenki ku wielkiemu światu.

Jeśli chcecie Państwo wspomóc Lenkę inaczej prosimy o wpłaty dowolnych kwot na subkonto Lenki w fundacji Słoneczko.

FUNDACJA SŁONECZKO
Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo Oddział w Złotowie
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010, Subkonto 23/T

Więcej informacji o Lence znajdziecie Państwo na: www.lenka-tuzinska.pl

Dziękujemy osobom i instytucjom zaangażowanym w zbiórkę. Kontynuujemy akcję i pomagamy dalej.