Monthly Archives: czerwiec 2023

Zapisz się do NEWSLETTERA

Zapisz się do NEWSLETTERA i bądź na bieżąco!

Aktualne promocje
Nadchodzące wydarzenia
Oferty specjalne
Otwarcia nowych salonów

Zapisy przyjmowane są w Punkcie Obsługi Klienta.

Obserwujcie nasz profil na Facebooku i bierzcie udział w konkursach!

Obserwujcie nasz profil na Facebooku i bierzcie udział w konkursach!

Ogólne zasady konkursów na Facebooku

1. Organizatorem akcji -DT-SPV 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy

Rondzie ONZ 1, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268286 oraz

numerze NIP: 7010046094.

2. Miejsce akcji – profil Galerii Wisła (@galeriawisla).

3. Odbiór nagród w konkursach jest możliwy jedynie w Punkcie Obsługi Klienta (poziom 0).

Punkt czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 18:00.

4. W konkursach mogą brać udział jedynie osoby będące klientami Galerii Wisła w Płocku.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursów.

6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

7. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do

otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego zamiast Nagrody, ani do przeniesienia

uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie. Organizator nie wydaje duplikatu Nagrody

w przypadku jej uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży. Uczestnik przed odebraniem nagrody zobowiązany

jest do sprawdzenie jej stanu fizycznego.

8. Nagrodę można odebrać w terminie 14 dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu w Punkcie Obsługi

Klienta w Galerii Wisła, ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących

po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

Start typing and press Enter to search