GARY BABCI KRYSI: dołącz do naszego zespołu

GARY BABCI KRYSI: dołącz do naszego zespołu

Szef kuchni

Obowiązki:

 • przestrzeganie standardów pracy, receptur oraz wypracowanej i obowiązującej organizacji w firmie
 • przygotowywanie potraw i dań kuchni polskiej zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • nadzór nad jakością przygotowywanych potraw,
 • tworzenie/współtworzenie nowych receptur potraw,
 • układanie karty dań,
 • utrzymanie porządku i dbanie o zapewnienie wysokich standardów czystości i higieny, zgodnie z zasadami BHP oraz HACCP,
 • dbanie o prawidłowe magazynowanie żywności,
 • zamawianie produktów spożywczych.
 • Organizacja pracy zespołu kuchni, tworzenie grafików

Wymagania:

 • wykształcenie gastronomiczne
 • znajomość branży gastronomicznej
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • umiejętność liczenia i myślenia analitycznego
 • szybkie i sprawne podejmowanie decyzji
 • wysoka kultura osobista i zdolności w zakresie komunikacji bezpośredniej
 • entuzjazm i empatia w codziennej pracy
 • uczciwość, punktualność, profesjonalizm
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, stałe wynagrodzenie zasadnicze
 • premie uznaniowe
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez profesjonalne szkolenia
 • ubranie pracownicze

 

Kucharz samodzielny

Obowiązki:

 • przestrzeganie standardów pracy, receptur oraz wypracowanej i obowiązującej organizacji w firmie
 • przygotowywanie potraw i dań kuchni polskiej zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • nadzór nad jakością przygotowywanych potraw,
 • utrzymanie porządku i dbanie o zapewnienie wysokich standardów czystości i higieny, zgodnie z zasadami BHP oraz HACCP,
 • dbanie o prawidłowe magazynowanie żywności,
 • zamawianie produktów spożywczych.

Wymagania:

 • wykształcenie gastronomiczne
 • znajomość branży gastronomicznej
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • umiejętność liczenia i myślenia analitycznego
 • szybkie i sprawne podejmowanie decyzji
 • wysoka kultura osobista i zdolności w zakresie komunikacji bezpośredniej
 • entuzjazm i empatia w codziennej pracy
 • uczciwość, punktualność, profesjonalizm
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, stałe wynagrodzenie zasadnicze
 • premie uznaniowe
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez profesjonalne szkolenia
 • ubranie pracownicze

 

Pomoc Kuchenna

Obowiązki:

 • przestrzeganie standardów pracy, receptur oraz wypracowanej i obowiązującej organizacji w firmie
 • Pomoc w przygotowywaniu potraw i dań kuchni polskiej zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • utrzymanie porządku miejsca pracy
 • dbanie o prawidłowe magazynowanie żywności, zabezpieczenie potraw, półproduktów i surowców przed zepsuciem

Wymagania:

 • znajomość branży gastronomicznej
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • wysoka kultura osobista i zdolności w zakresie komunikacji bezpośredniej
 • entuzjazm i empatia w codziennej pracy
 • uczciwość, punktualność, profesjonalizm
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, stałe wynagrodzenie zasadnicze
 • premie uznaniowe
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez profesjonalne szkolenia
 • ubranie pracownicze

 

Kasjer/pracownik serwisu

Obowiązki:

 • zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta,
 • przyjmowanie zamówień i serwowanie
 • doradzanie gościom w wyborze potraw oraz informowanie ich o sposobie przygotowania,
 • znajomość obowiązującego menu oraz promocji,
 • utrzymywanie porządku oraz dbałość o estetykę i czystość miejsca pracy,
 • współpraca z pozostałymi działami,
 • zapewnienie dobrej komunikacji na linii kuchnia – pracownik serwisu
 • przestrzeganie norm sanitarnych, bezpieczeństwa oraz higieny,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość zasad savoir-vivre,
 • dbałość o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:

 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym także w weekendy oraz święta,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • pozytywne nastawienie do ludzi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • opanowanie oraz umiejętność pracy w warunkach stresowych,
 • odpowiedzialność za swoje stanowisko pracy,
 • sumienność, zaangażowanie i entuzjazm,
 • kreatywność oraz dbałość o szczegóły,
 • chęci do nauki.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, stałe wynagrodzenie zasadnicze
 • premie uznaniowe
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez profesjonalne szkolenia
 • ubranie pracownicze

 

Aby wziąć udział w rekrutacji prześlij mail z CV wpisując w tytule stanowisko na które aplikujesz na adres garyplock@grupaas.org.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa As Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Obrońców Płocka 1920r / 20, KRS 0000691782, NIP 5691883943, REGON 368120182

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać  wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy: garyplock@grupaas.org.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Grupa AS Sp. z o.o. przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Grupy As sp. z o.o. podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres garyplock@grupaas.org.pl Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Grupę As Sp. z o.o. Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Grupę As Sp. z o.o. w celu realizacji procesów rekrutacji.”

Start typing and press Enter to search